لازم به ذکر است که در ماه گذشته این شبکه اجتمایی لوگو و طراحی برنامه خود را به کلی دچار تغییر کرد و این موضوع خود می‌تواند یکی از دلایلی باشد که کاربران بیشتری به این شبکه اجتمایی جذب شده‌اند؛ البته این تغییر لوگو و رابط کاربری با اعتراضات فراوانی از سوی کاربران روبرو گشت ولی این طور که از آمار بر می‌آید، گویی این تغییرات خود عاملی برای این موفقیت بودند.

Image result for کاربران اینستاگرام از یک میلیارد گذشت