خانه / بایگانی برچسب: External comment with custom text for Twitter tweets

بایگانی برچسب: External comment with custom text for Twitter tweets

کامنت خارجی با متن دلخواه برای توییت های توییتر External comment with custom text for Twitter tweets

کامنت خارجی با متن دلخواه برای توییت های توییتر External comment with custom text for Twitter tweets

کامنت خارجی با متن دلخواه برای توییت های توییتر همانطور که میدانید با بررسی کامنت هایی که برای یک پست یا توییت گذاشته میشود، میتوانیم در مورد آن پست راحتتر تصمیم گیری کنیم. یا حداقل بازخورد کاربران را مشاهده کنیم که تا چه اندازه آن پست را دوست داشتند یا مخالف آن بودند. External comment with custom text for Twitter tweets As you know, by examining the comments that are left for a post or tweet, we can make an easier decision about that post. Or at least see user feedback on how much they liked or disliked the post.

توضیحات بیشتر »