خانه / بایگانی برچسب: Increase real mandatory membership as a free post for Telegram channel

بایگانی برچسب: Increase real mandatory membership as a free post for Telegram channel

افزایش ممبر واقعی و اجباری به صورت پست آزاد برای کانال تلگرام Increase real and mandatory membership as a free post for Telegram channel

افزایش ممبر واقعی و اجباری به صورت پست آزاد برای کانال تلگرام در این سرویس کلیه ممبر ها واقعی می باشد و دقت داشته باشید که ممبر ها به صورت اجباری در کانال شما عضو میشوند، تفاوت این سرویس با سرویس های اجباری دیگر در نحوه تکمیل سفارش شما می باشد. در سایر سرویس های اجباری شما در هنگام تکمیل سفارشتان مجاز به پست گذاری نیستید اما در این سرویس میتوانید هنگام تکمیل سفارش 3 عدد پست در کانال خود قرار دهید. Increase real and mandatory membership as a free post for Telegram channel In this service, all members are real and note that members are mandatory members of your channel, the difference between this service and other mandatory services is in how you complete your order. In other mandatory services, you are not allowed to post when completing your order, but in this service, you can place 3 posts in your channel when completing your order.

توضیحات بیشتر »