خانه / بایگانی برچسب: Increase real mandatory membership with View for the last 50 posts of the Telegram channel

بایگانی برچسب: Increase real mandatory membership with View for the last 50 posts of the Telegram channel

افزایش ممبر واقعی و اجباری به همراه ویو برای ۵۰ پست آخر کانال تلگرام Increase real and mandatory membership with View for the last 50 posts of the Telegram channel

افزایش ممبر واقعی و اجباری به همراه ویو برای 50 پست آخر کانال تلگرام ممبرهای این سرویس همگی واقعی می باشند و ممبرها به صورت اجباری در کانال شما عضو میشوند. با استفاده از این سرویس شما علاوه بر افزایش ممبر، افزایش بازدید هم خواهید داشت و 50 پست آخر کانال شما بازدید دریافت می کنند. برای مثال اگر شما تعداد 2000 بازدید سفارش دهید، هرکدام از 50 پست آخر کانال شما به میزان 2000 تا بازدید دریافت میکنند. Increase real and mandatory membership with View for the last 50 posts of the Telegram channel The members of this service are all real and the members are mandatory members of your channel. With this service, in addition to increasing the membership, you will also increase the traffic and the last 50 posts of your channel will receive traffic. For example, if you order 2,000 views, each of your channel's last 50 posts will receive 2,000 views.

توضیحات بیشتر »