خانه / بایگانی برچسب: Instagram mention MUADS panel

بایگانی برچسب: Instagram mention MUADS panel

منشن اینستاگرام با پنل ام یو ادز Instagram mention with MUADS panel

برای مثال فرضا شما در اینستاگرام از یک پست خوشتان آمده و میخواهید دوست شما هم آن پست را ببیند. پس آی دی پست دوستتان را با همراه @ در زیر آن پست تایپ می کنید یعنی به عبارتی آی دی دوست خود را در زیر آن پست منشن میکنید. با منشن کردن به دوستان خود اشاره میکنید که پست مورد نظر شما را مشاهده کنند. For example, suppose you like a post on Instagram and you want your friend to see that post too. So you type your friend's post ID with @ below that post, that is, you mention your friend's ID below that post. Mentioning to your friends to see the post you want.

توضیحات بیشتر »