خانه / بایگانی برچسب: Iranian Instagram likes with quality

بایگانی برچسب: Iranian Instagram likes with quality

لایک ایرانی اینستاگرام با کیفیت و هزینه پایین Iranian Instagram likes with quality and low cost

لایک ایرانی اینستاگرام با کیفیت و هزینه پایین Iranian Instagram likes with quality and low cost

لایک ایرانی اینستاگرام با کیفیت و هزینه پایین یکی از دلایل اصلی اینکه لایک یک تصویر یا ویدیو دارای اهمیت است این است که، وقتی یک کاربر آن پست را میبیند، معمولا اول تصویر توجه وی را جلب کرده و سپس به تعداد لایک‌های آن پست یا تصویر نگاه میکند. اگر تعداد لایک های آن پست زیاد باشد باعث میشود تا کابر تمایل پیدا کند تا به پروفایل آن پیج سر بزند و بقیه پست های آن را ببیند و حتی ممکن است باعث شود تا آن پیج را فالو کند. Iranian Instagram likes with quality and low cost One of the main reasons that the liking of an image or video is important is that when a user sees that post, they usually first notice the image and then look at the number of likes of that post or image. If the number of likes of that post is high, it will cause the user to want to visit the profile of that page and see the rest of its posts, and it may even cause him to follow that page.

توضیحات بیشتر »

افزایش لایک ایرانی اینستاگرام با کیفیت و هزینه کم Increase Iranian Instagram likes with quality and low cost

Increase Iranian Instagram likes with quality and low cost As you know, if there is a balance between the number of followers and the number of likes, your Instagram page will be more credible. It is very important for pages to be able to gain the trust of users so that in addition to increasing the credibility of their page, …

توضیحات بیشتر »