خانه / بایگانی برچسب: mandatory membership increase and free posting

بایگانی برچسب: mandatory membership increase and free posting

افزایش ممبر به صورت واقعی و اجباری و پست گذاری آزاد Real and mandatory membership increase and free posting

افزایش ممبر به صورت واقعی و اجباری و پست گذاری آزاد اگر تا به حال از سرویس های افزایش ممبر برای کانال تلگرام استفاده کرده باشید، حتما میدانید که نباید در حین تکمیل سفارش در کانال خود پست گذاری کنید. خب این کار ممکن است باعث شود که شما بعضی از ممبرها را از دست بدهید. Real and mandatory membership increase and free posting If you have ever used member promotion services for Telegram channel, you know that you should not post on your channel while completing the order. Well, that might cause you to lose some members.

توضیحات بیشتر »