خانه / بایگانی برچسب: member by sponsoring a proxy

بایگانی برچسب: member by sponsoring a proxy

خرید ممبر با اسپانسر شدن برای پروکسی Buy a member by sponsoring a proxy

خرید ممبر با اسپانسر شدن برای پروکسی Buy a member by sponsoring a proxy

خرید ممبر با اسپانسر شدن برای پروکسی اگر برای استفاده از تلگرام از پروکسی استفاده کنید، حتما مشاهده کرده اید که در بالای لیست پیام های شما یک کانال به عنوان اسپانسر پروکسی برای شما نمایش داده میشود. عضویت شما در آن کانال به اختیار خودتان است و هیچ اجباری در کاری نیست. Buy a member by sponsoring a proxy If you use a proxy to use Telegram, you must have noticed that a channel appears as a proxy sponsor at the top of your message list. Your membership in that channel is at your own discretion and there is no obligation.

توضیحات بیشتر »