خانه / بایگانی برچسب: Mention based target page followers rival page

بایگانی برچسب: Mention based target page followers rival page

منشن بر اساس فالوورهای پیج هدف یا پیج رقیب Mention based on target page followers or rival page

منشن بر اساس فالوورهای پیج هدف یا پیج رقیب منشن کردن یک از مدل های تبلیغات هوشمندانه و هدفمند برای افزایش میزان فروش شماست. استراتژی های منشن کردن مدل های متفاوتی دارد مانند: منشن بر اساس شهر و منطق، منشن بر اساس جنسیت و ... . Mention based on target page followers or rival page Mention one of the smart and targeted advertising models to increase your sales. There are different models of mentioning strategies, such as: mention based on city and logic, mention based on gender, and so on.

توضیحات بیشتر »