خانه / بایگانی برچسب: Optional real member enhancement with notifications

بایگانی برچسب: Optional real member enhancement with notifications

افزایش ممبر واقعی اختیاری با نوتیفیکشن کلیکی Optional real member enhancement with click notifications

افزایش ممبر واقعی اختیاری

روش کار این سرویس چگونه است؟ در این سرویس اول پیام نوتیفیکشن برای تعداد کثیری کاربر فعال توسط نرم‌افزار‌های متنوع ارسال میشود و بعد از آن توجه کسانی که به آن پیام جلب میشود با کلیک روی آن پیام با لینک مستقیم کانال وارد میشوند. پس به این ترتیب ممبر‌های واقعی شما جذب کانال‌تان میشوند و طبق سلیقه آنها موضوع کانال شما به این موضوع که آنها جلب شده‌اند یا نه بستگی دارد. و سپس در مرحله آخر این بستگی به فعالیت و قدرت مطالب کانال شما دارد که بتوانید ممبرها را نگه دارید. البته گروه پشتیبانی تیم ما مشاوره‌های لازم را به شما میدهند. ?How does this service work In this service, the first notification message is sent to a large number of active users by various softwares, and then the attention of those who are attracted to that message is entered by clicking on that message with a direct channel link. In this way, your real members are attracted to your channel, and according to their taste, the topic of your channel depends on whether they are attracted or not. And then in the last step it depends on the activity and power of your channel content that you can keep the members. Of course, our team support team will give you the necessary advice.

توضیحات بیشتر »