خانه / بایگانی برچسب: Optional real Telegram channel member by notifications

بایگانی برچسب: Optional real Telegram channel member by notifications

ممبر واقعی اختیاری کانال تلگرام با ارسال نوتیفیکیشن Optional real Telegram channel member by sending notifications

ممبر واقعی اختیاری کانال تلگرام با ارسال نوتیفیکیشن همانطور که میدانید هنگامی که برای اولین بار کاربری با کانال شما برخورد میکند، اولین نکته ای که بررسی میکند تعداد ممبرهای کانال شما میباشد. پس میتوانیم نتیجه گیری کنیم که تعداد ممبر یک کانال نشان دهنده اعتبار آن کانال می باشد. Optional real Telegram channel member by sending notifications As you know, when a user first encounters your channel, the first thing to consider is the number of members of your channel. So we can conclude that the number of members of a channel indicates the validity of that channel.

توضیحات بیشتر »