خانه / بایگانی برچسب: Order a real member in Telegram Group

بایگانی برچسب: Order a real member in Telegram Group

سفارش ممبر واقعی در سوپر گروه تلگرام Order a real member in Telegram Super Group

سفارش ممبر واقعی در سوپر گروه تلگرام همانطور که میدانید میتوانید با ایجاد کانال یا سوپر گروه در تلگرام، درآمد داشته باشید. اما شرط داشتن درآمد، جذب ممبر می باشد. Order a real member in Telegram Super Group As you know, you can earn money by creating a channel or super group in Telegram. But the condition for having income is attracting members.

توضیحات بیشتر »