خانه / بایگانی برچسب: Order Rich for Instagram video posts

بایگانی برچسب: Order Rich for Instagram video posts

سفارش ریچ برای پست های ویدیوی اینستاگرام Order Rich for Instagram video posts

سفارش ریچ برای پست های ویدیوی اینستاگرام ریچ به تعداد اکانت هایی گفته میشود که پست شما را بازدید کرده اند. برای مثال اگر یک اکانت پست شما را 30 بار بازدید کند، باز هم ریچ آن 1 می باشد. Order Rich for Instagram video posts Rich refers to the number of accounts that have visited your post. For example, if a post account visits you 30 times, its Ritch is still 1.

توضیحات بیشتر »