خانه / پنل ممبر و فالور / امکانات پنل ممبر فالوور نوتیفیکیشن
پنل فالور
پنل ممبر

امکانات پنل ممبر فالوور نوتیفیکیشن

امکانات پنل ممبر فالوور نوتیفیکیشن

سلام دوست عزیز به سایت MUads خوش آمدید 

در این مطلب به امکانات پنل ممبر فالوور نوتیفیکیشن که ثبت نام در اون رایگان هست و امکانات کامل و جامعی داره اشاره خواهیم کرد 

با ما همراه باشید 

سرویسهای ویژه اینستاگرام

اینستاگرام muads

سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۸۸ فالوور ایرانی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۱۳۶ فالوور ترکیبی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۸۹ فالوور ترکیبی نیمه فعال اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۱۳۴ فالوور ایرانی اجباری اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۷۰ فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰
۱۴۱ فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰
۱۸۷ فالوور ایرانی واقعی پاپ اپ اینستاگرام ( کیفیت ویژه ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰
۱۷۷ ارسال پاپ اپ ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۱ ساعت,۳ ساعت,۶ ساعت
۳۸ فالوور ایرانی واقعی هدفمند اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۱۵۰۰۰,۲۰۰۰۰,۳۰۰۰۰
۱۵۷ لایک ویژه اینستاگرام ( سرعت بالا ) ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۳ لایک ترکیبی اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۷۶ لایک ایرانی اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۴ لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۸۴ لایک خارجی اینستاگرام ( کیفیت مناسب ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۷ ویو ویدئو اینستاگرام ( کیفیت بالا ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۹۳ ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ویژه ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۷۸ ویو ویدئو اینستاگرام ( سرور ارزان ) ۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۷۹ ویو واقعی ایرانی ویدئو اینستاگرام ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۸۰ ویو واقعی عربی ویدئو اینستاگرام ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۸۱ ویو واقعی آمریکا ویدئو اینستاگرام ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۵ کامنت ایرانی ( تصادفی ) اینستاگرام ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰
۳۵ کامنت ایرانی ( متن دلخواه ) اینستاگرام ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰
۶ کامنت خارجی ( تصادفی ) اینستاگرام ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰
۹۵ کامنت خارجی ( متن دلخواه ) اینستاگرام ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰
۹۶ کامنت خارجی ( ایموجی ) اینستاگرام ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰
۹۷ لایک کامنت خارجی اینستاگرام ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰,۳۰۰۰
۸ ویو استوری اینستاگرام ( سرعت بالا ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۸۲ ویو استوری اینستاگرام ( سرور ویژه ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۵۵ افزایش بازدید صفحه اینستاگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰۰
۱۰۰ افزایش ایمپرشن صفحه اینستاگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰
۱۰۱ افزایش ریچ تصویر اینستاگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۰۲ افزایش ریچ ویدئو اینستاگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۵۹ افزایش ذخیره پست ( save ) اینستاگرام ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰
۹ بیننده لایو استوری اینستاگرام ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰
۴۴ لایک لایو استوری اینستاگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰
۴۵ کامنت خارجی تصادفی لایو استوری اینستاگرام ۵۰,۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰
۵۷ ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۷۵ ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۰۳ لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰
۱۰۴ لایک ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام ( کیفیت کم ) ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰
۱۴۷ منشن اینستاگرام ( اکانت های تصادفی ایرانی ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۴۸ منشن اینستاگرام ( اکانت های تصادفی خارجی ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۴۹ منشن اینستاگرام ( اکانت های دلخواه – لیست ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۵۰ منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس شهر و منطقه ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۵۱ منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس فالوور های پیج هدف ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۵۲ منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس جنسیت ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۵۳ منشن اینستاگرام ( اکانت های ایرانی بر اساس موضوع ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۵۴ منشن اینستاگرام ( اکانت های خارجی بر اساس موضوع ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰
۱۵۶ منشن اینستاگرام ( اکانت ها بر اساس لایک کننده های پست هدف) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰

سرویس های ویژه تلگرام 

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰,۱۵۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۲۷ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰
۱۱ ممبر آفلاین با ویو ۵۰ پست اخر کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۳ ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۴۱ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۲۴ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۱۵۵ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ – خانم ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۴۲ ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۳۳ ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۱۳۷ ممبر واقعی اختیاری ( اسپانسری ) کانال تلگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۱۹۴ اجاره ساعتی اسپانسری کانال تلگرام ۱ ساعت,۲ ساعت,۳ ساعت,۴ ساعت,۵ ساعت,۸ ساعت,۱۰ ساعت,۱۵ ساعت,۱۸ ساعت,۲۴ ساعت
۱۴ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۵۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰
۱۲۸ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰,۱۵۰۰۰,۲۰۰۰۰,۲۵۰۰۰,۳۰۰۰۰
۱۵ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰
۱۶ ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۵۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰
۵۴ ممبر واقعی اجباری ( پست آزاد ) کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۸۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰
۱۸۵ ممبر واقعی اجباری اختصاصی کانال تلگرام ۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۳۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۷۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰
۱۷ ممبر واقعی سوپر گروه تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰
۱۳۸ ممبر واقعی سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰
۱۴۵ ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۴۶ ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۴۳ ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۲۹ ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام ( سرور ارزان ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰
۳۶ بازدید تک پست کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۲۶ بازدید تک پست کانال تلگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰
۱۸ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده ) ۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۲۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰,۸۰۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰۰
۱۹ بازدید ۵ پست اخر کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۳۰ بازدید ۵ پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰۰
۱۲۲ بازدید ۱۰ پست اخر کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۲۳ بازدید ۲۰ پست اخر کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۲۰ بازدید ۵۰ پست اخر کانال تلگرام ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۳۰۰۰۰
۱۳۱ بازدید ۵۰ پست اخر کانال تلگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰۰
۲۱ لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۳۲ لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰,۲۰۰
۱۹۵ لایک و رای نظرسنجی کانال تلگرام ( کانال خصوصی ) ۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۰۷ لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام ۱۰۰,۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰
۱۸۳ لایک و رای نظرسنجی گروه تلگرام ( سرور ویژه ) ۱۰۰

سرویس های ویژه واتساپ

 

– سرویس هایی که تعداد قابل ثبت آن ها ۲۵۷ عدد می باشد ، تعرفه نمایش داده شده جهت ثبت ۲۵۷ عدد می باشد .
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۹۰ ممبر واقعی ایرانی تصادفی گروه واتس اپ ۲۵۷ ۲۰۰۰۰۰
۱۹۱ ممبر واقعی ایرانی دلخواه گروه واتس اپ ۲۵۷ ۲۰۰۰۰۰
۱۹۲ ممبر واقعی ایرانی منطقه ای گروه واتس اپ ۲۵۷ ۲۰۰۰۰۰
۱۹۳ ممبر واقعی ایرانی کد پستی گروه واتس اپ ۲۵۷ ۲۰۰۰۰۰

سرویسهای ویژه سروش

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
سرور های این شبکه درحال بروزرسانی می باشد و درحال حاضر سرویس ها دردسترس نمی باشد .

سرویس های ویژه آپارات  

کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۶۷ ویو ویدئو آپارات ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۶۸ لایک ویدئو آپارات ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

سرویس های ویژه توییتر

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۶۴ ویو ویدئو توییتر ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۶۰۰۰,۷۰۰۰,۸۰۰۰,۹۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۲۲ دنبال کننده خارجی توییتر ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰
۱۰۸ دنبال کننده عربی توییتر ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۲۴ ریتویت خارجی پست توییتر ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۶۵ کامنت خارجی تصادفی پست توییتر ۱۰,۲۰,۳۰,۴۰,۵۰,۶۰,۷۰,۸۰,۹۰,۱۰۰ ۱۰۰
۱۰۹ کامنت خارجی متن دلخواه پست توییتر ۱۰,۲۰,۳۰,۴۰,۵۰,۶۰,۷۰,۸۰,۹۰,۱۰۰ ۱۰۰
۶۶ افزایش رای نظرسنجی توییتر ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰

سرویس های ویژه رادیو جوان

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۲۵ لایک موزیک رادیو جوان ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۵۸ لایک ویدئو رادیو جوان ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۵۹ لایک پادکست رادیو جوان ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶۰ پخش موزیک رادیو جوان ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶۱ پخش ویدئو رادیو جوان ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۶۲ پخش پادکست رادیو جوان ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰

سروس های ویژه لینکدین

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۸۴ فالوور خارجی لینکدین ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

سرویس های ویژه یوتیوب

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۳۰ لایک ویدئو یوتیوب ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۱۱۰ دیسلایک ویدئو یوتیوب ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰
۶۱ لایک کامنت ویدئو یوتیوب ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۶۳ دیسلایک کامنت ویدئو یوتیوب ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۸۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۳۱ ویو ویدئو یوتیوب ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۳۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۶۰ کامنت خارجی تصادفی ویدئو یوتیوب ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰ ۳۰۰
۱۱۲ کامنت خارجی متن دلخواه ویدئو یوتیوب ۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰ ۱۵۰۰
۶۲ اشتراک گذاری ( Share ) ویدئو یوتیوب ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰
۱۱۱ ساب اسکرایبر خارجی یوتیوب ۵۰۰,۱۰۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰

سرویس های ویژه ساوندکلاود

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۱۳ فالوور خارجی ساوندکلاود ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
۱۱۴ لایک خارجی ساوندکلاود ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰
۱۱۷ کامنت خارجی تصادفی ساوندکلاود ۱۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۱۵ پلی خارجی ساوندکلاود ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰,۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۱۶ دانلود خارجی ساوندکلاود ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰  

سرویس های ویژه پینترست

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۱۸ فالوور خارجی پینترست ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۱۱۹ لایک خارجی پینترست ۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰

سرویس های ویژه اسپاتیفای

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۲۰ فالوور خارجی اسپاتیفای ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۱۲۱ پلی خارجی اسپاتیفای ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

سرویس های ویژه تیک تاک

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
سرور های این شبکه درحال بروزرسانی می باشد و درحال حاضر سرویس ها دردسترس نمی باشد .

سرویس های ویژه اپلیکیشن

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۰۵ نصب تضمینی اپلیکیشن تا حجم ۵MB ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۱۰۶ نصب تضمینی اپلیکیشن تا حجم ۱۵MB ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
۳۷ نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰  

سرویس های ویژه وب سایت

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۴۷ بازدید کننده ایرانی واقعی وب سایت ۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۴۸ بازدید کننده خارجی واقعی وب سایت ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۴۹ بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از گوگل ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۵۰ بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از فیس بوک ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۵۱ بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از توییتر ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۵۲ بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از یوتیوب ) ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۵۰۰۰,۷۰۰۰,۱۰۰۰۰,۲۰۰۰۰,۵۰۰۰۰,۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰

سرویس های ویژه روبیکا

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۴۴ ارسال پاپ اپ واقعی به کانال روبیکا ۱ ساعت,۲ ساعت ۲۰ ساعت

سرویس های ویژه ایتا

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۴۳ ارسال پاپ اپ واقعی به کانال ایتا ۱ ساعت,۲ ساعت ۲۰ ساعت

سرویس های ویژه بله

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۴۲ ممبر واقعی اختیاری پاپ اپ کانال بله ۱۰۰۰,۲۰۰۰ ۳۰۰۰

سرویس های ویژه IMDb

 
کد وب سرویس سرویس تعداد های قابل ثبت حداکثر ظرفیت موجود
۱۶۳ افزایش گزینه ( بله ) رای مفید IMDb ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰  
۱۶۴ افزایش گزینه ( خیر ) رای مفید IMDb ۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰,۱۰۰۰۰,۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۶۵ افزایش تک ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۶۶ افزایش دو ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۶۷ افزایش سه ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۶۸ افزایش چهار ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۶۹ افزایش پنج ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۷۰ افزایش شش ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۷۱ افزایش هفت ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۷۲ افزایش هشت ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۷۳ افزایش نه ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۷۴ افزایش ده ستاره نظرسنجی ستاره ای IMDb ۲۰۰,۵۰۰,۱۰۰۰,۲۰۰۰,۳۰۰۰,۴۰۰۰,۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰  

 

#مجید_درویش_زاده #لاین_استور#استارتاپونه
درویش زادهDarvishzade
پنل ممبر فالوور

درباره ی تیم مدیریت محتوا

سلام به شما همراهان همیشگی ام یو ادز همانطور که می دانید اولویت اصلی ما درک کامل نیازهای شما است. ام یو ادز بهترین راهکار را برای موفقیت شما در شبکه‌های اجتماعی از جمله خرید ممبر تلگرام انجام می دهد. کار ما پس از انجام سفارش شما تمام نمی‌شود، بلکه پس از اتمام کار برای ارائه آموزش‌های تکمیلی و مشاوره‌های رایگان با شما همراه خواهیم بود.

مطلب پیشنهادی

برای پست های پیجتان لایک آمریکایی سفارش دهید Order American Likes for your page posts

Order American Likes for your page posts   Yes, you heard right, you can order …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.